CENNIK 2022/2023

 

REKRUTACJA

 

Ø  Dzieci do naszego przedszkola  przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

Ø  Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Ø  Opłata za przyjęcie dziecka do przedszkola – wpisowe wynosi 370 zł.

 

Do  Przedszkola  "KUBUŚ"  przyjmujemy   :

 

- dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

- dzieci w wieku od 2 do 7 lat

 

CZESNE w przedszkolu wynosi:

 

Ø   przy pobycie całodniowym 6.30-18.00 - 490 zł.

Ø  przy pobycie  6.5 - godzinnym  6.30  do 13.00  -  370  zł. 

Ø przy pobycie  5 - godzinnym  13.00  do 18.00  -  320  zł.

 

CZESNE w przedszkolu dla dzieci:

 

Ø  które nie ukończyły jeszcze 2,5 roku  wynosi -   790 zł.

Ø  niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez   PPP wynosi – 0 zł. + wyżywienie

 

PRZEDSZKOLE NA GODZINYnowa propozycja dla Rodziców

 

OPIEKA GODZINOWA  to opieka w wybranych godzinach dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30. do 18.00. w miłej, rodzinnej i bezpiecznej atmosferze.

 

CENA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU :

 

Ø za 1 godzinę – 20 zł.

KARNETY :

Ø za 20 godzin – 240 zł.

Ø za 30 godzin – 300 zł.

Ø za 40 godzin – 320 zł.

 

CZESNE obejmuje:

 

Ø  wyprawkę przedszkolną

Ø   pomoce dydaktyczne

Ø   zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Ø  rytmikę

Ø  gimnastykę korekcyjną

Ø   język angielski

Ø   taniec towarzyski i nowoczesny

Ø    indywidualną terapię logopedyczną

Ø   warsztaty plastyczno - ceramiczne

Ø   warsztaty kulinarne

Ø   warsztaty teatralne

Ø  kółko matematyczne

Ø   imprezy okolicznościowe

Ø   uroczystości przedszkolne

Ø   wizyty ciekawych gości

Ø   opiekę psychologa

Ø   opiekę logopedy

Ø  zajęcia ze specjalistami, zgodnie z zaleceniem w orzeczeniu wydanym przez PPP

                                               

Ø  DODATKOWO płatne są:

 

Ø   wyżywienie - 4 posiłki dziennie 16 zł. 

Ø   zajęcia " Piłka i przedszkole" 

Ø   wycieczki edukacyjne, wycieczki rekreacyjne, teatr itp.

Ø   teatrzyki   

Ø   warsztaty np: podróżnicze, przyrodnicze, teatralne.....   

Ø  oraz inne zajęcia organizowane  na życzenie Rodziców

 

Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu określa: 

Ø   Statut Przedszkola, Regulamin, Umowa zawarta z Rodzicami