CENNIK 2016/2017

REKRUTACJA

      ► Dzieci do naszego przedszkola  przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

      ► Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

      ► Opłata za przyjęcie dziecka do przedszkola – wpisowe wynosi 370 zł.

 

 

PRZEDSZKOLE "KUBUŚ" - przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 6 lat

 

CZESNE w przedszkolu wynosi:

     ► przy pobycie całodniowym 6.30-18.00 - 390 zł

     ► przy pobycie  6.5 - godzinnym  6.30  do 13.00  -  270  zł 

     ► przy pobycie  5 - godzinnym  13.00  do 18.00  -  220  zł 

 

CZESNE obejmuje:

     ► wyprawkę przedszkolną

     ► pomoce dydaktyczne

     ► zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

     ► rytmikę

     ► gimnastykę korekcyjną

     ► język angielski

     ► taniec towarzyski i nowoczesny

     ► gimnastykę buzi i języka - zajęcia logopedyczne

     ► warsztaty plastyczno - ceramiczne

     ► warsztaty kulinarne

     ► warsztaty polonistyczne

     ► warsztaty matematyczne

     ► imprezy okolicznościowe

     ► uroczystości przedszkolne
     ► wizyty ciekawych gości

     ► opiekę psychologa

     ► opiekę logopedy

 

DODATKOWO płatne są:

     ► wyżywienie - 4 posiłki dziennie (13 zł)

     ► ceramika      

     ► wycieczki edukacyjne, wycieczki rekreacyjne, teatr itp

     ► teatrzyki    

     ► warsztaty np: podróżnicze, przyrodnicze, teatralne.....    

 

 

Szczegołówe warunki pobytu dziecka w przedszkolu określa: 

     ► Statut Przedszkola, Regulamin, Umowa zawarta z Rodzicami