ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

Zajęcia dodatkowe w  Przedszkolu  Kubuś w roku szkolnym 2020/21, które będą odbywały się cyklicznie w każdym tygodniu

 

 

Dla naszych dzieciaczków oferujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych prowadzonych na podstawie realizacji autorskich programów, które rozwijają zainteresowania dzieci oraz kształtują ich kreatywność.

 

Zajęcia w ramach czesnego :

 

Rytmika z muzyką

 

       Jest to metoda wychowania muzycznego, której istotą jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ciała.  Jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach muzycznych. Zajęcia te rozwijają wrażliwość  i uzdolnienia  muzyczne małych odbiorców. Poza tym, bogactwo przeżyć i doznań związanych z muzyką, znacząco wpływa na wszechstronny rozwój emocjonalny każdego dziecka. Przeżywanie muzyki oraz uczestnictwo w jej tworzeniu, proste muzykowanie i gra na instrumentach, ubogaca duchową sferę życia dziecka, co znacząco wpływa na dalszy jego rozwój. 

 

Język angielski codziennie

 

       Małe dzieci posiadają ogromny potencjał przyswajania języków  obcych. Natomiast  codzienny kontakt z   językiem obcym w formie naturalnej zabawy  daje szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w dalszej edukacji szkolnej.  Nauczanie języka angielskiego w Naszym Przedszkolu odbywa się w swobodnej , przyjaznej atmosferze poprzez  : piosenki , rymowanki ,  zabawy ruchowe , projekcje multimedialne, bajki itp.

 

Gimnastyka korekcyjna

 

       Ćwiczenia korekcyjne dla najmłodszych  w Naszym Przedszkolu mają j formę zabawy, bowiem to właśnie w ten sposób, dzieci uczą się najchętniej i najszybciej. Zajęcia kształtują u dzieci zdolności motoryczne oraz wszelkie umiejętności ruchowe . Zapobiegają powstawaniu wad postawy i wyrabiają  nawyk utrzymywania  prawidłowej postawy ciała.

 

Zabawy paluszkowe dla dzieci/masażyki

 

       Zabawa to działanie chętnie podejmowane przez dzieci i główna forma ich aktywności. Zabawy paluszkowe towarzyszą nam już od niemowlęctwa. Jak wykazały badania ruchy palców mają wpływ na nasz układ nerwowy, a co za tym idzie na kształtowanie różnych predyspozycji, między innymi zdolności mowy. Zabawy paluszkowe przyczyniają się również do rozwijania orientacji w schemacie własnego ciała, która jest niezwykle ważną umiejętnością, przydatną w życiu codziennym. Ważne, aby już od najmłodszych lat rozwijać tę zdolność u dzieci, dlatego w trakcie zajęć dzieci nauczą się odróżniać prawą i lewą stronę ciała oraz wskazywać wraz z nazewnictwem części ciała.

 

Tańczymy i ćwiczymy razem”

zajęcia muzyczno-ruchowe

 

       Muzyka i ruch odgrywają w życiu dziecka dużą rolę, gdyż od najwcześniejszych lat odczuwa ono potrzebę ruchu, zabawy i kontaktu ze sztuką. W ruchu realizowany jest rytm, sens i nastrój tańca. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Wspólne zabawy i tańce rozwijają w dzieciach poczucie kolektywizmu, zwiększają karność i poczucie odpowiedzialności, uspołeczniają je, rozwijają indywidualne zdolności każdego dziecka.

 

Taniec

 

       Ruch stymuluje rozwój fizyczny i umysłowy pobudzając aktywność dziecka. Podstawowe elementy zabaw muzycznych oraz tańca takie jak rytm i ruch mogą pomóc wyrazić bez słów to, co dzieje się w głębi samego dziecka i odzyskać harmonię w różnych sferach życia. Taniec zawiera elementy usprawniające, rozwija równowagę i koordynację ruchów. Terapia tańcem jest również atrakcyjnym środkiem pracy z osobami nadpobudliwymi, nerwowymi, nieśmiałymi. Ruch w połączeniu z muzyką uczy koordynacji całego ciała, pomaga fizycznie wyrazić wewnętrzne uczucia i emocje, dzięki czemu zaspokajane są podstawowe potrzeby psychiczne i społeczne u dziecka. Ruch wywołuje odczucie radości i przynosi odprężenie. Walory zajęć: społeczny charakter tańca, motoryczna różnorodność i atrakcyjność form tanecznych, możliwość korzystnego oddziaływania na psychikę, ruch i bezpośredni kontakt z ludźmi.

 

„Kubusiowy Kuchcik”- warsztaty kulinarne

 

      Raz w miesiącu, w każdej grupie przedszkolnej, w radosnej atmosferze dzieci samodzielnie i w sposób twórczy będą mogły przygotować dla siebie pyszny   posiłek, który zaspokoi ich ochotę na rzeczy zdrowe i nie tylko. Dzieci poprzez zabawę zdobędą nowe doświadczenia, odkryją nowe smaki i będą miały możliwość poznania tajników kulinarnych.

 

Warsztaty teatralne

 

       Zajęcia mają na celu rozbudzenie u dzieci zainteresowania teatrem, książką, rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia treści tekstów literackich, wzbogacanie języka oraz sposobu wypowiadania się i wyrażania emocji. Poprzez zajęcia teatralne oparte na literaturze dziecięcej wyzwalamy w naszych wychowankach aktywność twórczą. Zabawy teatralne stwarzają doskonałe warunki rozwoju uczuć dziecka, szczególnie społeczno-moralnych i estetycznych. Wpływają na rozwój mowy i myślenia. Wyzwalają radość twórczego, zespołowego działania.

W ramach zajęć dzieci uczestniczą także w procesie przygotowania przedstawienia, poznają różne rodzaje wystąpień scenicznych, przygotowują dekoracje oraz uczą się jak planować własną pracę.

 

„Kółko matematyczne” - zajęcia logicznego myślenia

 

      Zajęcia opierające się na ekscytującej zabawie jaką jest przygoda i rozwiązywanie zagadek w grupie co w połączeniu z zastosowanie m  nowych technologii : projekcje multimedialne, czy  interaktywna podłoga  staje się fantastyczną przygodą z matematyką. Zajęcia mają na celu zainteresowanie dzieci matematyką, podstawami logicznego myślenia i programowania.

 

Gry i zabawy edukacyjne

 

      Zajęcia te zapewniają nie tylko wspaniałą zabawę, ale także naukę w bardzo naturalnej  dla każdego dziecka formie .

 

Warsztaty sensoplastyczne

Zajęcia indywidualne z logopedą/ terapia logopedyczna

Zajęcia integracji sensorycznej

 

W przedszkolu odbywają się dodatkowo:

 

Zajęcia sportowe „ Przedszkole i piłka”

Spektakle teatralne

Warsztaty przyrodnicze

Warsztaty chemiczne

Warsztaty rodzinne

Oraz inne na specjalne życzenie Rodziców