ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe w  Przedszkolu  Kubuś w roku szkolnym 2018/19, które będą odbywały się cyklicznie w każdym tygodniu.

Dla naszych dzieciaczków oferujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych prowadzonych na podstawie realizacji autorskich programów, które rozwijają zainteresowania dzieci oraz kształtują ich kreatywność.

Zajęcia w ramach czesnego:

 

Codzienna nauka języka angielskiego 

 Małe dzieci posiadają ogromny potencjał przyswajania języków  obcych . Natomiast  codzienny kontakt z   językiem obcym w formie naturalnej zabawy  daje szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w dalszej edukacji szkolnej.  Nauczanie języka angielskiego w Naszym Przedszkolu odbywa się w swobodnej , przyjaznej atmosferze poprzez  : piosenki , rymowanki ,  zabawy ruchowe , projekcje multimedialne, bajki itp.

Rytmika z muzyką

Jest to metoda wychowania muzycznego, której istotą jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ciała.  Jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach muzycznych. Zajęcia te rozwijają wrażliwość  i uzdolnienia  muzyczne małych odbiorców. Poza tym, bogactwo przeżyć i doznań związanych z muzyką, znacząco wpływa na wszechstronny rozwój emocjonalny każdego dziecka. Przeżywanie muzyki oraz uczestnictwo w jej tworzeniu, proste muzykowanie i gra na instrumentach, ubogaca duchową sferę życia dziecka, co znacząco wpływa na dalszy jego rozwój. 

Gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia korekcyjne dla najmłodszych  w Naszym Przedszkolu mają j formę zabawy, bowiem to właśnie w ten sposób, dzieci uczą się najchętniej i najszybciej. Zajęcia kształtują u dzieci zdolności motoryczne oraz wszelkie umiejętności ruchowe . Zapobiegają powstawaniu wad postawy i wyrabiają  nawyk utrzymywania  prawidłowej postawy ciała.

Zabawy paluszkowe dla dzieci/masażyki

Zabawa to działanie chętnie podejmowane przez dzieci i główna forma ich aktywności. Zabawy paluszkowe towarzyszą nam już od niemowlęctwa. Jak wykazały badania ruchy palców mają wpływ na nasz układ nerwowy, a co za tym idzie na kształtowanie różnych predyspozycji, między innymi zdolności mowy. Zabawy paluszkowe przyczyniają się również do rozwijania orientacji w schemacie własnego ciała, która jest niezwykle ważną umiejętnością, przydatną w życiu codziennym. Ważne, aby już od najmłodszych lat rozwijać tę zdolność u dzieci, dlatego w trakcie zajęć dzieci nauczą się odróżniać prawą i lewą stronę ciała oraz wskazywać wraz z nazewnictwem części ciała.

„Tańczymy i ćwiczymy razem”- zajęcia muzyczno-ruchowe

Muzyka i ruch odgrywają w życiu dziecka dużą rolę, gdyż od najwcześniejszych lat odczuwa ono potrzebę ruchu, zabawy i kontaktu ze sztuką. W ruchu realizowany jest rytm, sens i nastrój tańca. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Wspólne zabawy i tańce rozwijają w dzieciach poczucie kolektywizmu, zwiększają karność i poczucie odpowiedzialności, uspołeczniają je, rozwijają indywidualne zdolności każdego dziecka.

Taniec

Ruch stymuluje rozwój fizyczny i umysłowy pobudzając aktywność dziecka. Podstawowe elementy zabaw muzycznych oraz tańca takie jak rytm i ruch mogą pomóc wyrazić bez słów to, co dzieje się w głębi samego dziecka i odzyskać harmonię w różnych sferach życia. Taniec zawiera elementy usprawniające, rozwija równowagę i koordynację ruchów. Terapia tańcem jest również atrakcyjnym środkiem pracy z osobami nadpobudliwymi, nerwowymi, nieśmiałymi. Ruch w połączeniu z muzyką uczy koordynacji całego ciała, pomaga fizycznie wyrazić wewnętrzne uczucia i emocje, dzięki czemu zaspokajane są podstawowe potrzeby psychiczne i społeczne u dziecka. Ruch wywołuje odczucie radości i przynosi odprężenie. Walory zajęć: społeczny charakter tańca, motoryczna różnorodność i atrakcyjność form tanecznych, możliwość korzystnego oddziaływania na psychikę, ruch i bezpośredni kontakt z ludźmi.

Kubusiowy  Kuchcik”  – warsztaty kulinarne

Raz w miesiącu, w każdej grupie przedszkolnej, w radosnej atmosferze dzieci samodzielnie i w sposób twórczy będą mogły przygotować dla siebie pyszny   posiłek, który zaspokoi ich ochotę na rzeczy zdrowe i nie tylko. Dzieci poprzez zabawę zdobędą nowe doświadczenia, odkryją nowe smaki i będą miały możliwość poznania tajników kulinarnych.

Warsztaty teatralne

 Zajęcia mają na celu rozbudzenie u dzieci zainteresowania teatrem, książką, rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia treści tekstów literackich, wzbogacanie języka oraz sposobu wypowiadania się i wyrażania emocji. Poprzez zajęcia teatralne oparte na literaturze dziecięcej wyzwalamy w naszych wychowankach aktywność twórczą. Zabawy teatralne stwarzają doskonałe warunki rozwoju uczuć dziecka, szczególnie społeczno-moralnych i estetycznych. Wpływają na rozwój mowy i myślenia. Wyzwalają radość twórczego, zespołowego działania.

W ramach zajęć dzieci uczestniczą także w procesie przygotowania przedstawienia, poznają różne rodzaje wystąpień scenicznych, przygotowują dekoracje oraz uczą się jak planować własną pracę.

 

Kółko matematyczne. Zajęcia logicznego myślenia.

 Zajęcia opierające się na ekscytującej zabawie jaką jest przygoda i rozwiązywanie zagadek w grupie co w połączeniu z zastosowanie m  nowych technologii : projekcje multimedialne, czy  interaktywna podłoga  staje się fantastyczną przygodą z matematyką. Zajęcia mają na celu zainteresowanie dzieci matematyką, podstawami logicznego myślenia i programowania.

Gry i zabawy edukacyjne.

Zajęcia te zapewniają nie tylko wspaniałą zabawę, ale także naukę w bardzo naturalnej  dla każdego dziecka formie .

Warsztaty sensoplastyczne

Zajęcia indywidualne z logopedą/ terapia logopedyczna

Zajęcia integracji sensorycznej

W Przedszkolu odbywają się także dodatkowo:

Zajęcia sportowe „ Przedszkole i piłka”

Spektakle teatralne

Warsztaty przyrodnicze

Warsztaty chemiczne

Warsztaty rodzinne

 

Oraz inne na specjalne życzenie Rodziców