Żłobek - o nas

ŻŁOBEK:

Placówka jest odpowiedzią na potrzeby osób takich jak Wy. Stworzyliśmy go dla Was i Waszych Pociech – abyście mogli ze spokojem zająć się pracą zawodową, wiedząc, że w naszym żłobku Wasze Dziecko jest pod opieką profesjonalnej Kadry Wychowawczej w godzinach 6.30 – 18.00

Naszymi podopiecznymi zajmuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

 Nasza Kadra Wychowawcza zadba, aby Twoje Dziecko rozwijało się w sposób całkowicie naturalny. Program dnia przewiduje szereg urozmaiconych zabaw i zajęć dostosowanych do poziomu rozwoju oraz wieku każdego z Dzieci.

Największy nacisk kładziemy na:

1. Bezpieczeństwo Waszych Dzieci

2. Czystość i higienę w placówce

3. Dobre samopoczucie naszych Dzieciaczków

4. Rozwój Państwa Pociech

5. Państwa wygodę i zadowolenie 


Przyjmujemy maluszki
w wieku od 6 miesięcy do 2,5 roku.

 

Żłobek jest zarejstrowany i nadzorowany przez Urząd Miasta Krakowa, posiada pozytywną opinię Sanepidu i Straży Pożarnej.
 

Żłobek jest monitorowany, posiada trzy sale: dużą salę zabaw, jadalnię oraz dwie sypialnie.

Posiadamy własny plac zabaw.

 

Żłobek „KUBUŚ” to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym żłobku dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Istniejemy  od 2011r .

 

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2017

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków, kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objetych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 za godzinę opieki nad dzieckiem.

Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r. i od 1 września do 31 grudnia 2017r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw: "czesne" o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami  lub opiekunami prawnymi umowy) • 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.