Żłobek - o nas

ŻŁOBEK:

 


Placówka jest odpowiedzią na potrzeby osób takich jak Wy. Stworzyliśmy go dla Was i Waszych Pociech – abyście mogli ze spokojem zająć się pracą zawodową, wiedząc, że w naszym żłobku Wasze Dziecko jest pod opieką profesjonalnej Kadry Wychowawczej w godzinach 6.30 – 18.00

 

 

Naszymi podopiecznymi zajmuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

 

 

 Nasza Kadra Wychowawcza zadba, aby Twoje Dziecko rozwijało się w sposób całkowicie naturalny. Program dnia przewiduje szereg urozmaiconych zabaw i zajęć dostosowanych do poziomu rozwoju oraz wieku każdego z Dzieci.

 

 

Największy nacisk kładziemy na:

 

 

1. Bezpieczeństwo Waszych Dzieci

 

 

2. Czystość i higienę w placówce

 

 

3. Dobre samopoczucie naszych Dzieciaczków

 

 

4. Rozwój Państwa Pociech

 

 

5. Państwa wygodę i zadowolenie 

 

 


Przyjmujemy maluszki w wieku od 6 miesięcy do 2,5 roku.

 

 

Żłobek jest zarejstrowany i nadzorowany przez Urząd Miasta Krakowa, posiada pozytywną opinię Sanepidu i Straży Pożarnej.
 

 

Żłobek posiada trzy sale: dużą salę zabaw, jadalnię oraz dwie sypialnie.

 

 

Posiadamy własny plac zabaw.

 

 

 

Żłobek „KUBUŚ” to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym żłobku dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

 

Istniejemy  od 2011r .

 

 

 

 

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2021

 

 

          W 2021r.  Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką.

Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1.70 zł. na godzinę opieki nad dzieckiem.

          Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków  dotacji  na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu ( liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnienie opieki , jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie)x 1.70 zł

         W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności  Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2.40 zł. za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

  Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, tel. 12 616 92 27 lub 12 616 97 97, pokój nr 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

 

                                           

 

          Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.