Biblioteka

Wybierz kateogrię z menu po prawej stronie.

 

 

Regulamin Kubusiowej  Biblioteki

I PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z Biblioteki Przedszkolnej mogą korzystać wszystkie dzieci, które uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola Kubuś oraz ich rodzice.

 

II WYPOŻYCZENIA

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę i należy ją zwrócić do przedszkola najpóźniej po tygodniu od dnia jej wypożyczenia, w przypadku książek dla dzieci. Natomiast w przypadku książek dla rodziców, można wypożyczyć książkę na 1 miesiąc.
 2. Chcąc wypożyczyć książkę należy, razem z rodzicami, przygotować karteczkę z tytułem książki oraz imieniem i nazwiskiem dziecka i zostawić ją u cioć na sali. Lista dostępnych w naszej bibliotece książek znajduje się na przedszkolnej stronie internetowej (www.przedszkole-kubus.com.pl), w strefie rodzica.
 3. Zamówienia należy składać rano, a książki będą wypożyczane  przy odbiorze dzieci w przedszkola.
 4. Przed wypożyczeniem książki, wpisują się Państwo w tabeli, w segregatorze wypożyczeń, który będzie dostępny u cioć.
 5. Przy oddaniu książek, ciocie sprawdzają stan książki.

 

III POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Wypożyczając książki z naszej biblioteki dzieci i ich rodzice ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 2. Książki należy szanować i zwrócić je w takim samym stanie, w jakim zostały wypożyczone.
 3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia lektury dzieci i ich rodzice zobowiązują się odkupić zniszczoną książkę.

IV PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie nie przekraczającym jednego tygodnia ( lub jednego miesiąca jeśli chodzi o książki dla rodziców) od dnia wypożyczenia.
 2. W przypadku przetrzymania lektur, nauczyciel ma prawo udzielić rodzicom ustnego przypomnienia.
 3. Jeśli ustne przypomnienia nie przynoszą spodziewanego efektu, rodzice otrzymają mailowe upomnienie od nauczycieli prowadzących Kubusiową Bibliotekę.
 4. Jeśli mailowe upomnienie nie zobliguje rodziców do oddania książek, uniemożliwi to dziecku dalsze korzystania z biblioteki.

 

V UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkie wypożyczenia są monitorowane (zapis w segregatorze wypożyczeń).
 2. Dzieciom zostanie przedstawiony regulamin oraz zasady korzystania
  z biblioteki.
 3. Zaangażowanie rodziców jest wyznacznikiem aktywności dzieci w zabawie.
 4. W czerwcu zostanie podsumowana praca Kubusiowej Biblioteki,
  a wypożyczenia dzieci zliczone.