Cennik

 

ŻŁOBEK "KUBUŚ" zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 2.5 lat

 

      wpisowe 300 zł

    ► 
czesne 10 godz.dziennie - 750 zł/m-c
(kwota z uwzględnieniem dofinansowania z UMK i Program Maluch+)
 

    ►  20 godzin - 240 zł 
 
 

    DODATKOWO płatne są:


     ► wyżywienie - 4 posiłki dziennie (14,50 zł)
 

     ►  teatrzyki

 

Szczegołówe warunki pobytu dziecka w przedszkolu określa: 

 

     ► Statut Żłobka, Regulamin, Umowa zawarta z Rodzicami