NASZ DZIEŃ

 

Ramowy rozkład dnia

 

6:30 – 8:00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne według zainteresowań, zabawy
z udziałem nauczyciela.

 

8:00 – 8:30 Zabawy i ćwiczenia ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce oraz gimnastyka ogólnorozwojowa.

 

8:45 – 9:00  Prace porządkowe w sali, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

 

9:00 – 9:30 I Śniadanie.

 

9:30 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne- realizacja podstawy programowej, realizacja zadań edukacyjnych
w różnych sferach aktywności (praca indywidualna, grupowa oraz zespołowa) Realizacja zajęć dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, rytmika, taniec, język angielski.) Spacer.

 

10:30 – 10:45 II Śniadanie.

 

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

 

12:00 – 12:45 Obiad.

 

12:45 – 13:00 Czynności higieniczne, mycie zębów.

 

13:00 –15:00 Grupa młodsza Tygryski – leżakowanie.

13:00 –15:00 Grupa starsza Sowy - słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej, zajęcia dodatkowe, zajęcia logopedyczne. Zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci. Prace porządkowe, porządkowanie sali po zabawie.

 

15:00 – 15:30 Podwieczorek.

 

15:30 – 18:00 Zabawy ruchowe, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub prowadzone przez nauczyciela. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci. Praca indywidualna z dziećmi o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Kontakty indywidualne z rodzicami. Prace porządkowe w sali oraz rozchodzenie się dzieciaczków do domów.