O nas

 

 

Zapraszamy  do śledzenia wydarzeń w naszym przedszkolu na  facebooku

 

 

https://www.facebook.com/kubusprzedszkole

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

2021/2022

 

 

                       

BEZPIECZEŃSTWO, ZABAWA, ROZWÓJZnalezione obrazy dla zapytania: kubuś puchatek

Niepubliczne Przedszkole „KUBUŚ

ul.Meiera 20g/1a Kraków-Prądnik


 

czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30. do 18.00.

 Założone zostało  z myślą o zatroskanych rodzicach, pragnących zapewnić swym pociechom jak najlepszą opiekę: fachową, serdeczną, pełną troski  o ich bezpieczeństwo, właściwy  rozwój i dobre samopoczucie. Dokładamy wszelkich starań by spełniać te oczekiwania i aby stworzyć naszym przedszkolakom namiastkę drugiego domu. Jesteśmy niedużym, kameralnym przedszkolem, w którym cenimy sobie rodzinną atmosferę.

 

W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej stosujemy otwarty styl i aktywne metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych np. tablicy multimedialnej, edukacyjnych programów multimedialnych, podłogi interaktywnej .

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5  do 6, 7 lat.

 

Mamy do zaoferowania szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, takich jak: rytmika, język angielski, taniec, gimnastyka korekcyjna, warsztaty: przyrodnicze, fizyczne, sensoryczne zajęcia z logopedą, zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej,  zajęcia z kodowania i programowania,zajęcia rewalidacyjne, uroczystości i imprezy z udziałem rodziców, warsztaty z udziałem rodziców.

 

Rozwijamy zainteresowania dzieci, stwarzamy im szanse wyboru aktywności zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami. Chcemy, żeby przyszłość edukacyjna naszych wychowanków była łatwiejsza i bardziej przyjemna. Zajęcia odbywają się w kolorowych i dobrze wyposażonych salach zabaw.

 

Wyżywienie dostarcza nam doświadczona  firma cateringowa wyspecjalizowana w  żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym .

 

W naszym przedszkolu   realizujemy  programu kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Praca naszych terapeutów : logopedy, psychologa, pedagoga jest ściśle powiązana z pracą nauczycieli przedszkolnych.

 

Pracujemy  12 miesięcy w roku.

W ostatnim tygodniu   sierpnia organizujemy zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci i ich Rodziców, aby pierwsze dni  w przedszkolu były miłym początkiem nowej przygody.

 

CZEKAMY NA WAS!!!   

 

 

 

 

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2021

 

 

 

 

 

          W 2021r.  Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką.

Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1.70 zł. na godzinę opieki nad dzieckiem.

          Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków  dotacji  na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu ( liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnienie opieki , jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie)x 1.70 zł

         W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności  Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2.40 zł. za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

  Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, tel. 12 616 92 27 lub 12 616 97 97, pokój nr 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl